ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

[pw_VC_pro_news_ticker_shortcode ticker_base=”category_base” enable_interval=”enable_interval” ticker_interval=”5″ hide_title=”hide_title” open_link_new=”_blank” show_navigation=”pl-ticker-show-nav” auto_speed=”1000″ trans_speed=”6000″ ticker_border=”0,0,0,0,dashed,#d22020″ content_background=”#d22020″ content_font=”Ubuntu:500,16,#FFFFFF,#CCCCCC” pw_query=”size:10|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:453,37,34,6,21,25,8,2209″][rev_slider_vc alias=”home-page-2″]
[wppm post_status=”” num=”1″ taxonomy=”post_tag” terms=”x1-slider” template=”portfolio” columns=”1″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform home_page-catdate” hsize=”20″ hfontweight=”600″ hide_author=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ taxonomy=”post_tag” terms=”x3-slider” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform home_page-catdate” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_author=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ taxonomy=”post_tag” terms=”x4-slider” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform home_page-catdate” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_author=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ taxonomy=”post_tag” terms=”x5-slider” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform home_page-catdate” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_author=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”EDITORIAL” xclass=”home_page-titleBar home_page-titleBar-small” link=”/editorial” link_title=”editorial anaskopisi gr”][wppm post_status=”” num=”1″ terms=”editorial,editorial” template=”tile” sub_type_tile=”s3″ viewport_width=”800″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBG home_page-mediumText” global_font=”Ubuntu:300,300italic,regular,italic,500,500italic,700,700italic” heading_font=”Ubuntu:300,300italic,regular,italic,500,500italic,700,700italic” tile_hsize=”20″ hsize=”16″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_author_sub=”true” hide_date_sub=”true”]

[authoravatars roles=editor whitelistusers=14,15,17,18,19,20,21 user_link=none display=show_name limit=8 order=user_id,desc avatar_size=130]

[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” xclass=”home_page-titleBar” link=”/diethnis-oikonomia” link_title=”διεθνης οικονομια anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”diethnis-oikonomia” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”diethnis-oikonomia” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform home_page-catdate” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”diethnis-oikonomia” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΤΡΑΠΕΖΕΣ” xclass=”home_page-titleBar” link=”/trapeza” link_title=”τραπεζες anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”trapeza,trapeza” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”trapeza,trapeza” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”trapeza,trapeza” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” xclass=”home_page-titleBar” link=”//oikonomia” link_title=”οικονομια anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”oikonomia,oikonomia” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”oikonomia,oikonomia” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”oikonomia,oikonomia” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΕΝΕΡΓΕΙΑ” xclass=”home_page-titleBar” link=”/energeia” link_title=”ενεργεια anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”energeia,energeia” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”energeia,energeia” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”energeia,energeia” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”MEDIA” xclass=”home_page-titleBar” link=”/media” link_title=”media anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”media,media” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hsource=”custom_field” h_cust_field_key=”secondary_title” hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”media,media” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hsource=”custom_field” h_cust_field_key=”secondary_title” hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”media,media” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hsource=”custom_field” h_cust_field_key=”secondary_title” hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title hsize=”18″ margin_btm=”6″ style=”flag” color=”grey” text=”ΕΛΛΑΔΑ” link=”/ellada” link_title=”ελλαδα anaskopisi gr”][wppm post_status=”” num=”1″ terms=”ellada,ellada” template=”card” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][wppm post_status=”” num=”1″ terms=”ellada,ellada” offset=”1″ template=”card” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title hsize=”18″ margin_btm=”6″ style=”flag” color=”grey” text=”ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ”][wppm post_type=”” post_status=”” num=”10″ taxonomy=”” template=”list” list_split=”30-70″ gutter_grid=”6″ mq_list=”%5B%7B%22width%22%3A%22600%22%2C%22img_ratio%22%3A%2225%22%2C%22min_img_width%22%3A%220%22%7D%5D” ajaxnav=”true” xclass=”home_page_title-transform posts_navigation-own” hsize=”14″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_thumbnail=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D” css=”.vc_custom_1611355981084{padding-top: 5px !important;padding-right: 5px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 5px !important;background-color: #f9f9f9 !important;}”]
[wppm_title hsize=”18″ margin_btm=”6″ style=”flag” color=”grey” text=”ΔΙΕΘΝΗ” link=”/diethni”][wppm post_status=”” num=”1″ terms=”diethni” template=”card” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][wppm post_status=”” num=”1″ terms=”diethni” offset=”1″ template=”card” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”BUSINESS NEWS” xclass=”home_page-titleBar” link=”/business-news” link_title=”business anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”4″ terms=”business-news” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”280″ imgheight=”170″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”14″ hfontweight=”600″ hsource=”custom_field” h_cust_field_key=”secondary_title” hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”WEB TV” xclass=”home_page-titleBar” link=”/webtv” link_title=”webtv anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”publish” num=”5″ terms=”webtv” xclass=”home_page_title-transform” hsize=”12″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#eaeaea” cat_bg=”#ffffff” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΑΘΛΗΤΙΚΑ” xclass=”home_page-titleBar” link=”/athlitika” link_title=”αθλητικα anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”athlitika” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hsource=”custom_field” h_cust_field_key=”secondary_title” hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”athlitika” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”athlitika” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”LIFE STYLE” xclass=”home_page-titleBar” link=”/lifestyle” link_title=”lifestyle anaskopisi gr”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”lifestyle” template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”lifestyle” offset=”1″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm post_status=”” num=”1″ terms=”lifestyle” offset=”2″ template=”portfolio” columns=”1″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”570″ imgheight=”330″ xclass=”home_page_title-transform” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ style=”bar” color=”default” round_corner=”true” text=”ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ” xclass=”home_page-titleBar”]
[wppm post_status=”” num=”4″ terms=”editorial,lifestyle,media,topnews,uncategorized,webtv,athlitika,diethni,diethnis-oikonomia,ellada,energeia,efimerides,oikonomia,parapolitika,politiki,trapeza,editorial,media,ellada,energeia,efimerides,oikonomia,politiki,trapeza” orderby=”rand” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”280″ imgheight=”170″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”14″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[wppm_tabs xclass=”head_newspapper-title”][wppm_tab xclass=”text-center headlines_news” title=”ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ”] [/wppm_tab][wppm_tab title=”ΠΟΛΙΤΙΚΗ”]
[wppm post_status=”” num=”3″ terms=”politiki,politiki” template=”card” gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[/wppm_tab][wppm_tab title=”ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”]
[wppm post_status=”” num=”4″ terms=”oikonomia,oikonomia” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”]
[/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” title=”ΑΘΛΗΤΙΚΑ”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”athlitika” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” title=”ΕΝΕΡΓΕΙΑ”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”energeia,energeia” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” title=”ΕΛΛΑΔΑ”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”ellada,ellada” offset=”3″ template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” title=”ΔΙΕΘΝΗ”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”diethni” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” title=”LIFESTYLE”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”lifestyle” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][wppm_tab ajax=”true” xclass=”headlines_news” title=”MEDIA”][wppm post_status=”” num=”4″ terms=”media,media” template=”card” columns=”4″ gutter_grid=”12″ imgwidth=”380″ imgheight=”260″ xclass=”home_page_title-transform home_page-noBoxshadow” hsize=”18″ hfontweight=”600″ hide_cats=”true” hide_author=”true” hide_date=”true” hide_excerpt=”true” hide_comments=”true” hide_views=”true” hide_reviews=”true” hide_post_format_icon=”true” heading_color=”#353535″ heading_color_hover=”#d22020″ ad_list=”%5B%7B%7D%5D”][/wppm_tab][/wppm_tabs]