Ετικέτα: ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

    Δρ.Νίκος Ερρ. Ιωάννου Καρδιολόγος «Ευχαί γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκων και ..... επιτυχίαι τέκνων ευφραίνουσι καρδίαν αυτών» Επί αιώνες ...